"100 Kadın ile Yüz Yüze"

Proje, kadınların iş hayatındaki başarılarını ve katılımlarını artırarak, daha dengeli ve kapsayıcı bir iş ortamının oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. “100 Kadın ile Yüz Yüze” projesi, iş dünyasında kadınların daha aktif rol almasını sağlayarak ve yeniden entegrasyonlarını destekleyerek Türkiye’nin ekonomik yapısındaki dengesizlikleri ele almaktadır.

Türkiye’de ”Kadına Değer” sloganıyla, kadınların iş hayatında güçlenmelerini desteklemek ve kariyerlerini geliştirmeye teşvik etmek amacıyla Cogito İK desteğiyle oluşturulmuş bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu proje, kadınların yeteneklerini ve sosyal ağlarını genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu girişim, her katılımcının kendi özgün hikayesi ve deneyimleriyle kişisel ve mesleki olarak gelişmesine odaklanmaktadır.

Projenin Adı: “100 Kadın ile Yüz Yüze” 

Projenin Sloganı: “Her Kadının Bir Hikayesi, Her Hikayenin Bir Değeri Vardır”

Projenin Ana Hashtagleri: #BeniAnla, #BeniGör, #BeniDuy, #BeniDinle, #BeniÖzgürleştir, #BeniDestekle, #BendeVarım, #KadınaDeğer, #İstihdam, #CogitoIK, #100KadınileYuzYuze, #KadınHikayeleri, #KadınınSesi

Proje Uygulama: Hibrit (%70 Online, %30 Yüz Yüze) 

Proje Ekibi: Ahmet Tahan, Özgür Uçanok, Elif Altınsoy, Müjgan Şevketbeyoğlu, Melek Aydemir, Çiğdem Üstünel, Nesrin Aydın Turan, Av. Esin Taneri, Didem İlyasoğlu

TOG İş birliği:

Toplum Gönüllüleri Vakfının (TOG) deprem nedeniyle hayata geçirdiği ve 5 şehirde yer alan destek merkezlerinden, öncelikli olarak depremde işini kaybetmiş kadınlarımızın, klinik psikolog desteği ile yeniden iş aramaya hazır halde bulunan depremzede kadınlarımızın ve toplum gönüllüsü yeni mezun gençlerimizin dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca sponsorluklardan elde edilecek gelirin bir kısmı gençlerin sosyal sorumluluk projesi yapmaları için alacakları eğitimlere aktarılacak  ve TOG’lu gençler mentörlerimizle çalışma fırsatı bulacaktır.

Proje Genel Tanım: 

‘’Kadına Değer’’ sloganıyla, Türkiye’de kadınların iş hayatında var olmalarını ve tutunmalarını desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir sosyal sorumluluk projesidir. Kadınların kariyer yeteneklerini, gelişimlerini ve sosyal ağlarını oluşturmalarını, genişletmelerine yardımcı olmak için, Cogito İK Danışmanlığı iş birliği ile tasarlanmıştır. Bu girişim, her katılımcının kendi özgün hikayesi ve deneyimleriyle kişisel ve mesleki olarak gelişmesine odaklanmaktadır.

Aday Katılım Formu: www.100kadinileyuzyuze.com/katilim-formu/

Sosyal Medya Hesapları: 

https://www.instagram.com/100kadinileyuzyuze/ 

https://www.youtube.com/channel/UCshtEmYihOQKqIWaWsjeIeg 

https://www.linkedin.com/company/100kadınileyüzyüze/about/

Projemizin başarıyla tamamlanabilmesi için aşağıdaki hedeflere odaklanacağız.

30 Mentalistik Koçluk Seansı: Projemize katılan kadınlara, öz güvenlerini artırmaları ve kişisel potansiyellerini keşfetmeleri için toplamda 30 mentalistik koçluk seansı sunmayı hedefliyoruz.

200 Kariyer Koçluk Seansı: Yeni iş fırsatlarına erişim ve kariyer gelişimi için projemizde yer alan kadınlara toplamda 200 kariyer koçluk seansı sunmayı planlıyoruz.

10 Psikolojik ve Sosyal Destek Seansı: Projemize katılan kadınların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla toplamda 10 psikolojik ve sosyal destek seansı düzenlemeyi hedefliyoruz.

50 İş Arama Amaçlı Şirketlere Yönlendirme: Projemiz kapsamında katılımcıları iş arama süreçlerinde desteklemek için 50 kez iş arama amaçlı şirketlere yönlendirme yapmayı planlıyoruz.

20 Daimi veya Dönemsel İş Fırsatına Aracılık: Katılımcılarımızın uzun vadeli veya dönemsel iş fırsatlarına erişmelerini sağlamak için toplamda 20 aracılık yapmayı hedefliyoruz.

6 Aylık İş ve Özel Hayat Destek Mentörlüğü: Projemizde yer alan kadınlara 6 ay boyunca iş ve özel hayat konularında destek mentörlüğü sağlamayı amaçlıyoruz.

50 Genç Kadına 1.000 ₺ Burs Desteği: Eğitimlerine devam eden kız öğrencilere toplamda 50 kişiye 1.000 ₺ burs desteği vererek eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

100 Aday Katılımlı 1 Kariyer Soru Cevap Webinarı: İş dünyasına adım atmak isteyen adayların sorularını yanıtlamak ve kariyerleri hakkında rehberlik sunmak için 100 adayın katılımıyla 1 kariyer soru cevap webinarı düzenlemeyi planlıyoruz.

Bu hedefler, projemizin başarılı bir şekilde uygulanması ve katılımcılarımızın iş dünyasında güçlenmeleri için önemli bir rehberlik sağlayacaktır.

Katılımcılara Olan Sorumluluklarımız

 • Katılımcıların kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için kapsamlı eğitim ve mentörlük programları sağlamak
 • Güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturarak, her katılımcının sesinin duyulduğunu ve değerlendirildiğini garanti etmek
 • Katılımcıların kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak kaynaklara ve ağlara erişimlerini kolaylaştırmak
 1.  

Sponsorlarımıza Olan Sorumluluklarımız 

 • Sponsorların marka görünürlüğünü ve projeye olan katkılarının tanınmasını sağlamak.
 • Proje sonuçları ve etkileri hakkında düzenli geri bildirim ve raporlar sunarak, marka değerini maksimize etmek.
 • Sponsorların hedef ve değerleriyle uyumlu sosyal sorumluluk fırsatları yaratmak.

 

Paydaş ve Destekçilerimize Olan Sorumluluklarımız

 • Projemizin etkisini artırmak için paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak ve ortak hedeflere ulaşmak.
 • Destekçilerimizin katkılarını tanıyarak ve değerlendirerek, uzun vadeli ortaklıklar geliştirmek.
 • Toplumda pozitif bir değişim yaratma misyonumuzda, paydaş ve destekçilerimizin görüş ve önerilerini dikkate almak.
 1.  

Proje Kurgu ve Planlama: 15 Kasım- 15 Şubat      

Proje Ön Lansman: 8 Mart Haftası 

Adayların Başvuru Süresi: 1. Dönem;  15  Şubat – 30 Mayıs

Adayların Seçimi: 31 Mart  – 30 Haziran 

Koçluk Seansları 1. Dönem; 30 Mart – 30 Haziran

Adayların İstihdam Amaçlı Yönlendirilmesi 1 Nisan – 30 Haziran 

Adayların Koçluk Planlaması:  1 Nisan – 30 Haziran

Proje Destek Süreci 1 Temmuz -30 Eylül  

Webinarlar : Mayıs – Haziran   

15 Mayıs 21:00 Çarşamba
Ela Uysal ile “Çatışmaların İlişkilerine ve Hayatına Nasıl Katkıda Bulunabilir?”

22 Mayıs 21:00 Çarşamba
Dr. Gürkan Sekmen ile “Duygusal Çeviklik”

26 Haziran 21:00 Çarşamba
Ayşe Sarızeybek ile “Bilinçaltı Terapileri”

29 Mayıs 21:00 Çarşamba
Süheyla Kulualp & Ahmet Tahan ile “ Soru-Cevap Kariyer Sohbetleri”

5 Haziran Çarşamba
Betül Arım ile “Yaşama Sanatı”

“100 Kadın ile Yüz Yüze” projesine kimler başvurmalı?

 • Yeni mezun ve iş gücüne dahil olmakta güçlük çeken
 • Çalışma hayatında deneyim fırsatı yakalayamayan
 • Uzun bir aradan sonra iş gücüne  yeniden katılmak isteyen
 • Nereden başlayacağını bilemeyen
 • Depremden etkilenip işsiz kalan
 • Toplumsal baskı ve dışlanmaya, iş yerinde zorbalığa maruz kaldığını düşünen
 • Sevgi evlerinden (Yetiştirme yurtlarından) çıktıktan sonra iş bulamayan
 • Boşanma sonrası duygusal ve maddi  zorluk yaşayan
 • Öz güven eksikliği ve kaygı yaşadığını düşünen
 • Duygusal şiddete veya cinsel tacize maruz kalan
 • İş yaşamında hangi yeteneği ile var olacağını bilemeyen

 

Eğitim Durumları; Temel Eğitim %5, Lise ve Dengi Üniversite %80, Üniversite Mezunları %15

Hangi Bölgelerden; %80 Marmara Bölgesi, % 20 Deprem Bölgesi

Yaş; 18-25, 25-40, 40+

 • Proje Dijital Platformlar ve Sosyal Medya Hesaplarından 
 • Belediyelerden, Muhtarlıklardan ve Derneklerden
 • Sivil Toplum Örgütlerinden 
 • Kanaat Önderlerinden

“100 Kadın ile Yüz Yüze” projesine başvurular, Cogito İK tarafından yönetilmekte ve değerlendirilmektedir. Başvuru sürecimiz, aşağıdaki kriterlere göre titizlikle yapılmaktadır:

 • Öncelikle depremden etkilenen kadınlar, özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar veya deprem nedeniyle yer değiştirenler,
 • Psikolojik ve/veya fiziksel şiddete maruz kalmış kadınlar,
 • Düzenli herhangi bir destek almayanlar,
 • Özel eğitim gereksinimi olan ve engelli çocuğu bulunan anneler,
 • Çocuk sahibi olan anneler ve boşanmış kadınlar dikkate alınacaktır. 
 • Eğitim düzeyine göre %5 temel eğitim, %15 lise ve dengi, %80 üniversite mezunlarına yer verilecektir.
 • Aynı durumdaki adaylar arasında yaşça büyük olanlara öncelik verilecektir.
 • Benzer durumda olan adaylar arasında, farklı uzmanlıkları olan bir değerlendirme komisyonu ihtiyaca göre önceliklendirme yapacaktır.

Projemize katılmak için aşağıdaki koşulları karşılayan bireyler başvuru yapabilir:

 • Çalışmayan Kadın Olmak: Proje, kadınların kariyerlerini güçlendirmeyi hedefler. Bu nedenle, projemize katılmak isteyenlerin kadın olmaları gerekmektedir.
 • İş Hayatına Dönüş Amacı: Projemiz, iş hayatına dönüş yapmak isteyen kadınlara destek sağlamayı amaçlar. Bu nedenle, katılımcıların iş hayatına geri dönme amacı taşıması önemlidir.
 • Yetenek ve Motivasyon: Katılımcıların iş hayatına geri dönmeye yönelik yetenek ve motivasyona sahip olmaları beklenir. İşe dönüş sürecini ciddi bir şekilde ele alacak ve kendilerini geliştirmeye istekli olmaları önemlidir.
 • Uygun Program Seçimi: Projemiz farklı programlar sunar, bu nedenle katılımcılar uygun programı seçmelidir. Mentörlük, kariyer koçluğu veya diğer destek programları arasından seçim yapılabilir.
 • Başvuru ve Kabul: Katılmak isteyenler, projemizin resmi başvuru sürecini takip etmelidir. Başvurular, projenin kabul koşullarına göre değerlendirilir ve uygun olanlar programa kabul edilir.
 • Bağlılık: Projemize katılanlar, programın gerektirdiği eğitimlere, mentörlük oturumlarına ve diğer etkinliklere düzenli olarak katılmalıdır. Bağlılık, programın başarılı olmasını sağlar.
 • Değerlerimize Saygı: Projemiz toplumsal cinsiyet eşitliği, saygı, çeşitlilik ve katılımcı merkezli bir yaklaşımı benimser. Katılımcılardan, bu değerlere saygı göstermeleri ve pozitif bir katkı sağlamaları beklenir.
 • Gizlilik ve İzinler: Katılımcılar, projenin gizlilik politikalarına uymalı ve gerekli izinleri vermeyi kabul etmelidir. Bu, mentörlük oturumları ve diğer özel bilgilere erişimi içerebilir.

Katılımcı Sorumlulukları: Programa katılan bireyler, proje hedeflerine ulaşmak ve mentörlük deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanmak için aşağıdaki sorumluluklara sahiptir:

 • Katılım ve İlgili Olma: Programa katılanlar, mentörlük oturumlarına düzenli olarak katılmalı ve bu oturumlara hazır ve ilgili bir şekilde yaklaşmalıdır. İlgisiz veya düzensiz katılım, programın etkinliğini azaltabilir.
 • Açık İletişim: Katılımcılar, mentörleriyle açık ve dürüst bir iletişim sürdürmelidirler. Kariyer hedefleri, beklentiler ve ihtiyaçlar konusunda net olmalıdırlar. Bu, mentörlerin daha iyi rehberlik yapmasına yardımcı olur.
 • Kariyer Gelişimi: Katılımcılar, mentörlerinden aldıkları rehberlikle kariyerlerini geliştirmeye odaklanmalıdır. Mentörlerinin tavsiyelerini dikkate almalı ve kariyer planlarını bu doğrultuda şekillendirmelidirler.
 • Sorumluluk ve İnisiyatif: Katılımcılar, kendi kariyerlerinin yöneticileri olduklarının bilincinde olmalıdır. İnisiyatif kullanarak, mentörlük oturumlarından ve programdan en fazla faydayı sağlamalıdırlar.
 • Toplumsal Sorumluluk ve Paylaşma: Programın bir parçası olarak, katılımcılar deneyimlerini ve bilgilerini diğer katılımcılarla paylaşmalıdır. Bu, projenin toplumsal etkisini artırır.
 • Etkin Geri Bildirim: Katılımcılar, programın geliştirilmesine yardımcı olmak için düzenli olarak geri bildirim sağlamalıdır. Mentörlük deneyimleri hakkında yapıcı geri bildirimler, programın daha etkili hale gelmesine katkı sağlar.
 • Saygı ve Profesyonellik: Programın bir parçası olarak, katılımcılar mentörlerine ve diğer katılımcılara saygılı ve profesyonel bir şekilde davranmalıdır. Herkesin görüşleri ve deneyimleri değerlidir.

Projemize sponsor olarak katılan şirketler, projenin başarılı bir şekilde yürütülmesine ve toplumsal etkinin artmasına katkı sağlamak amacıyla aşağıdaki sorumlulukları taşır:

Finansal Destek: Sponsorlar, projenin finansmanına katkıda bulunur ve projenin bütçesinin sürdürülebilirliğini destekler. Bu, programın geniş bir katılımcı kitlesi tarafından erişilebilir olmasını sağlar.

Tanıtım ve Marka Görünürlüğü: Sponsorların logosu ve adı, projenin tüm materyallerinde ve iletişim kanallarında öne çıkarılır. Bu, sponsorların marka bilinirliğini artırır ve topluluk içinde daha görünür hale gelmelerine yardımcı olur.

Etkinlik Katılımı: Sponsorlar, projenin düzenlediği etkinliklere katılır ve bu etkinliklerde aktif rol alır. Konuşmacı, panelist veya workshop lideri olarak katılmak, sponsorların projenin içeriğine katkı sağlamalarını sağlar.

Toplumsal Sorumluluk Faaliyetleri: Sponsorlar, projenin toplumsal etki yaratmasına yardımcı olacak sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılır. Bu faaliyetler, projenin amacına uygun olarak topluma değer katmayı hedefler.

Mentörlük ve Rehberlik: Mentörlük programına destek sağlamak için sponsorlar, şirket içinden deneyimli profesyonelleri mentör olarak gönderir. Bu, katılımcıların daha fazla rehberlik almasını sağlar.

Geri Bildirim ve İyileştirme: Sponsorlar, projenin geliştirilmesine yardımcı olmak için düzenli olarak geri bildirim sağlar. Projenin etkinliği ve katılımcı deneyimlerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler sunarlar.

Çalışan Motivasyonu: Projeye katılmak ve toplumsal sorumluluk projelerine destek vermek, sponsor şirketlerin çalışanları arasında gurur ve motivasyon yaratır. Bu, şirket içi bağlılığı artırır.

Sponsorlar olarak, projemizin başarılı bir şekilde ilerlemesi ve topluma olumlu etki yapabilmesi için bu sorumlulukları yerine getirmeniz beklenmektedir. Sizlerin katkıları, projemizin amacına ulaşmasına ve kadınların kariyerlerini güçlendirmesine yardımcı olacaktır.

Projemize katılmak isteyenlerin yukarıdaki koşulları göz önünde bulundurmaları önemlidir. Bu koşullar, programın etkili ve katılımcı odaklı bir şekilde yürütülmesine yardımcı olur. Katılımcıların projemizin amaçlarına uygunluğunu değerlendirmek için başvuru sürecini takip etmeleri gerekmektedir.

Projemiz, tüm sektörlerde faaliyet gösteren kadın profesyonellerin ihtiyaçlarına yanıt vermek ve kariyerlerini geliştirmelerine destek olmak için çeşitli çalışma alanları sunar. Hangi sektörde olursanız olun, projemiz size yol göstermeye ve başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.

Projemiz, katılımcı kadınların iş dünyasına entegrasyonunu desteklemek amacıyla çeşitli istihdam süreçlerini kapsamaktadır. Bu süreçler, projemizin temel odak noktalarından biridir ve katılımcıların iş arama, işe alınma ve kariyer gelişimi konularında desteklenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Aşağıda projemizde yer alan önemli istihdam süreçleri hakkında bilgi verilmektedir:

İş Arama ve Başvuru Süreci: Katılımcılarımız, iş arama süreçlerini etkili bir şekilde yönetmeleri için rehberlik alacaklardır. CV hazırlama, iş ilanlarını takip etme, mülakat teknikleri ve iş başvuru stratejileri konularında eğitimler verilecektir.

Kariyer Koçluğu: Yeni iş fırsatlarına erişmek ve mevcut kariyerlerini geliştirmek isteyen katılımcılar, kariyer koçlarıyla çalışarak kariyer hedeflerini belirleyeceklerdir. Kariyer koçları, bireysel olarak katılımcıların ihtiyaçlarına uygun kariyer planları oluşturacaklardır.

Mentalistik Koçluk: Öz güven eksikliği yaşayan katılımcılar, mentalistik koçlardan destek alarak öz güvenlerini artırabileceklerdir. Bu süreç, katılımcıların kişisel gelişimlerine odaklanmayı amaçlamaktadır.

Psikolojik ve Sosyal Destek: Projemiz, katılımcıların duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarına da dikkat etmektedir. Uzmanlarımız, psikolojik destek ve sosyal rehberlik sağlayarak katılımcıların iş ve yaşam dengesini korumalarına yardımcı olacaklardır.

İşe Alınma ve Mülakat Hazırlığı: İş görüşmelerine hazırlık süreci, katılımcıların mülakatlarda başarılı olmalarını sağlamak için kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Mülakat teknikleri, soru-cevap çalışmaları ve simülasyonlar bu sürecin bir parçasıdır.

İş Başlangıcı ve Kariyer Gelişimi: İşe alınan katılımcılar, iş hayatına daha iyi bir başlangıç yapabilmeleri için desteklenecektir. Kariyer gelişimi için mentörlük programı ve işyerindeki deneyimlerin artırılması konularında rehberlik sunulacaktır.

Projemize katılan her birey, kendilerini kariyerlerinde güçlendirmek, iş hayatına dönmek veya kariyerlerini ilerletmek için bir dizi değerli kazanım elde eder. İşte projemize katılanların kazanabileceği başlıca faydalar:

Mentörlük ve Kariyer Koçluğu: Projemizde yer alan mentörler ve kariyer koçları, katılımcılara kişiselleştirilmiş rehberlik sunar. Bu, kariyer hedeflerine ulaşmak için önemli bir destek sağlar.

Mesleki Gelişim: Programlarımız, katılımcıların mesleki becerilerini ve bilgilerini güncellemelerine yardımcı olur. Bu, iş dünyasındaki değişikliklere ayak uydurmayı kolaylaştırır.

Ağ Oluşturma: Projemize katılanlar, mentörler, diğer katılımcılar ve projemizin partnerleriyle değerli iş ilişkileri kurma fırsatına sahiptirler. Bu, kariyer fırsatlarını artırabilir.

Öz Güven Artışı: Programlarımız, katılımcıların öz güvenlerini artırmalarına yardımcı olur. İş dünyasına geri dönmek veya kariyerlerini ilerletmek isteyenler için bu çok önemlidir.

Toplumsal Katkı: Projemiz, kadınların iş hayatına dönüşlerine destek olarak toplumsal bir etki yaratmayı hedefler. Katılımcılar, topluma değerli bir katkı sağlama fırsatını elde ederler.

Kariyer Fırsatları: Projemiz, katılımcılara iş arama amaçlı yönlendirme ve iş fırsatları sunar. Bu, iş hayatına geri dönmeyi veya kariyerlerini ilerletmeyi planlayanlar için önemlidir.

Kişisel Gelişim: Katılımcılarımız, kişisel gelişimlerini desteklemek için psikolojik ve sosyal destek seanslarına katılabilirler. Bu, bireylerin hem iş hem de özel hayatlarında daha iyi bir denge kurmalarına yardımcı olabilir.

Projemiz, her katılımcının güvende hissettiği, saygılı ve destekleyici bir ortamda başarılı olmasını amaçlar. Bu nedenle, projemize katılan herkesin uyması gereken bazı topluluk kuralları vardır:

Saygı ve Empati: Projemiz, her türden insanın saygı gördüğü bir yerdir. Katılımcılar arasında farklı düşünce ve deneyimlere saygı göstermeli ve empati yapmalıdır.

Gizlilik: Projemizde paylaşılan kişisel bilgiler ve deneyimler gizli tutulur. Diğer katılımcıların veya mentörlerin gizliliğine saygı göstermek önemlidir.

İyi Niyet: Projemize katılan herkes, iyi niyetle hareket etmelidir. Kötü niyetli davranışlar veya taciz kabul edilmez.

Katılım: Projemize katılanlar, programlara ve etkinliklere aktif bir şekilde katılmalıdır. Katılım, başarının anahtarıdır.

Desteğe Açıklık: Katılımcılar, destek aradıklarında veya sorunlarını paylaştıklarında açık olmalıdır. Projemiz, birbirimize destek olma amacı taşır.

İhlal Bildirimi: Eğer herhangi bir katılımcı, topluluk kurallarının ihlal edildiğini düşünüyorsa, bu durumu projemizin yönetimine bildirmelidir.

Eşitlik ve Adalet: Projemiz, eşitlik ve adalet prensipleri üzerine kuruludur. Herkesin eşit fırsatlara sahip olması önemlidir.

İletişim: Katılımcılar arasındaki iletişimde saygılı ve yapıcı bir dil kullanılmalıdır. Olumsuz veya ayrımcı dil kullanımı kabul edilmez.

Projemiz, bu kurallara uyulduğu sürece katılımcıların başarılı olabileceği bir platform sunar. Topluluk kurallarımız, projemizin değerlerini yansıtır ve herkesin projemizde olumlu bir deneyim yaşamasını sağlar.

Gönüllülük, Bağışlar ve Diğer Destek Şekilleri

İşte katkıda bulunabileceğiniz bazı yollar:

 • Gönüllülük: Eğitimlerde ve atölye çalışmalarında gönüllü olarak yer alabilir, mentörlük yapabilirsiniz. Deneyim ve bilgi paylaşımında bulunarak projenin etkisini artırabilirsiniz.
 • Koçluk/Eğitmen/Mentör: Projemize uzmanlık alanında eğitim veya mentörlük vererek değerli katkılarda bulunabilirsiniz. Bilgi ve deneyimlerinizi paylaşarak katılımcıların mesleki ve kişisel gelişimlerine doğrudan etki edebilirsiniz. Koçluk ve mentörlük, katılımcılara kariyer hedeflerine ulaşmaları için gereken rehberliği ve motivasyonu sağlayarak, projenin temel taşlarını oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır.
 • Bağışlar: Maddi destek, projenin sürekliliğini ve kaynaklarını güçlendirir. Bağışlarınız, eğitim materyalleri, etkinlik organizasyonları ve katılımcıların ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacaktır.
 • Kurumsal Sponsorluk: Şirketler, projeye finansal ya da kaynak bazında sponsor olarak destek olabilirler. Bu, hem projenin gelişimine katkı sağlar hem de şirketinizin sosyal sorumluluk profili için değerli bir katkıdır.
 • Bilinç Yayma ve Tanıtım: Projeyi sosyal medyada ve çevrenizde tanıtarak farkındalığı artırabilirsiniz. Bu, daha geniş bir kitleye ulaşmamıza ve daha fazla destekçi kazanmamıza yardımcı olacaktır.
 • Eğitim ve Seminerlerin Düzenlenmesi: Eğitim ve seminerler düzenleyerek, katılımcılara yeni beceriler kazandırmakta yardımcı olabilirsiniz.
 • Ağ Oluşturma Etkinlikleri: Profesyonel ağlar kurarak katılımcıların kariyer fırsatlarını genişletmelerine yardımcı olabilirsiniz.
 • Teknik Destek ve Malzeme Sağlama: Projeye teknik ekipman veya eğitim materyalleri sağlayarak destek olabilirsiniz.
 • Halkla İlişkiler ve İletişim Desteği: Projeyi medyada ve halka tanıtmak için halkla ilişkiler ve iletişim desteği sağlayabilirsiniz.
 • Stratejik Ortaklıklar Kurma: Diğer kuruluşlarla ortaklıklar kurarak projenin etki alanını genişletebilirsiniz.
 • Araştırma ve Raporlama: Projeye ilişkin araştırmalar yaparak ve raporlar hazırlayarak projenin gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Tüm iletişim ve pazarlama çalışmalarında, projemizin değerli destekçileri olan sponsorlarımıza özel bir yer ayırıyoruz. 

Her bir etkinlik, yayın ve dijital içeriğimizde, bu vizyoner iş ortaklarımızın logolarını ve isimlerini ön planda tutarak, onların katkılarını hak ettikleri şekilde vurgulayacağız. Sponsorlarımızın desteği, bu projeyi mümkün kılan temel taşlardan biri olduğu için, tüm reklam ve tanıtım malzemelerimizde onlara uygun görünürlük sağlamak bizim için bir önceliktir.

Vizyoner Lider Sponsoru, Vizyoner Değer Sponsoru ve Vizyoner Gelişim Sponsoru olmak üzere üç ayrı kategoride, sponsorlarımızın logosunu ve isimlerini etkinliklerimizde, dijital içeriklerimizde ve basın bültenlerimizde ön plana çıkarıyoruz. Bu stratejik yaklaşım, sponsorlarımızın projemize sağladıkları kritik desteğin altını çizerken, onların marka değerlerini de güçlendirir.

 

Vizyoner Lider Sponsoru: Projemizin resmi ve ana ortakları olarak tanıtılan bu sponsorlar, seçkin etkinliklerde konuşmacı veya panelist olarak yer alma, basın bültenleri ve çeşitli medya içeriklerinde isim/logo yerleştirme, web sitesi ve sosyal medya platformlarında özel tanıtım fırsatlarına sahiptir.

 • Projenin Resmi ve Ana Ortaklarından Biri Olarak Tanıtılır – Influencer ile Markanın Paylaşılması – Seçilen Etkinliklerde Konuşmacı veya Panelist Olarak Yer Alma Fırsatı – Basın Bültenlerinde İsim/Logo Yerleştirme – TV, Radyo, YouTube İçeriklerinde Logo ve/veya İsim Yerleştirme – Web Sitesi, Sosyal Medya İçeriklerinde Tanıtım – Tüm Dijital Platformlarda Logo Yerleştirme – Web Sitesi İsim/Logo Yerleştirme – Sponsorların Adı İlgili Tüm Etkinlik ve Atölye Materyallerinde Öne Çıkarılır

 

Vizyoner Değer Sponsoru: Bu kategorideki sponsorlarımız, basın bültenleri ve medya içeriklerinde isim/logo yerleştirme, web sitesi ve sosyal medya kanallarında tanıtım gibi imkanlara erişebilirler, böylece marka görünürlükleri artırılır.

 • Basın Bültenlerinde İsim/Logo Yerleştirme – TV, Radyo, YouTube İçeriklerinde Logo ve/veya İsim Yerleştirme – Web Sitesi, Sosyal Medya İçeriklerinde Tanıtım – Tüm Dijital Platformlarda Logo Yerleştirme – Web Sitesi İsim/Logo Yerleştirme – Sponsorların Adı İlgili Tüm Etkinlik ve Atölye Materyallerinde Öne Çıkarılır

 

Vizyoner Gelişim Sponsoru: Web sitesi ve sosyal medya tanıtımları, dijital platformlarda logo yerleştirme ve etkinlik/materyal tanıtımlarında sponsor isimlerinin öne çıkarılması gibi olanaklar sunulur.

 • Web Sitesi, Sosyal Medya İçeriklerinde Tanıtım – Tüm Dijital Platformlarda Logo Yerleştirme – Web Sitesi İsim/Logo Yerleştirme – Sponsorların Adı İlgili Tüm Etkinlik ve Atölye Materyallerinde Öne Çıkarılır