"100 Kadın ile Yüz Yüze"
Bir Değişim ve Güçlenme Projesi

“100 Kadın ile Yüz Yüze” projesi, her bir kadının hikayesine ve onların iş hayatındaki başarılarına değer vermek amacıyla hayata geçirilmiştir. Kadınların kariyer gelişimine, yeteneklerinin fark edilmesine ve sosyal ağlarını genişletmelerine destek olmak için tasarlanan bu proje, her katılımcının kendi özgün hikayesi ve deneyimleriyle kişisel ve mesleki olarak gelişmesine odaklanmaktadır. 

Eğitim düzeylerine bakıldığında, en fazla istihdam edilen kadınların lise ve dengi eğitim düzeyinde olduğu görülmekte, ön lisans ve lisans üstü eğitim düzeyleri de önemli bir yer tutmaktadır. “100 Kadın ile Yüz Yüze” projesi, bu istatistiklerin çok daha ötesine geçerek, kadınların iş dünyasında ve toplumda hak ettikleri yeri bulmalarını ve güçlenmelerini sağlamayı hedeflemektedir.