Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Ben Ahmet Tahan, Cogito İnsan Kaynakları Yönetim firmasının kurucusuyum. Cogito, 19 yıllık deneyimiyle üst düzey yönetici seçimi konusunda uzmanlaşmış bir bilişim, holdingler ve enerji sektörüne hizmet veren bir şirkettir. Cogito olarak, 2007 yılından bu yana bir dizi özel kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza attık. Ancak bu kez çok daha anlamlı bir projeyi hayata geçirmek için bir araya geldik. Projemizin yönetici özetini sizlerle paylaşmak isterim.

Projemizde temel amacımız, kültürel mirasın kadınlardan geçtiğine dair inancımızla kadınların gelişimine katkı vermektir. Psikologlar ve sosyal antropologların görüşlerine göre, bir kültürün miras olarak aktarılması için, 3 kuşak, yani yaklaşık 60-80-180 yıl gerektiğini belirlemişlerdir.

“Biz de bu inançla, bu topraklarda kadınlara, kız çocuklarına, kadın öğretmenlere, annelere doğrudan veya dolaylı olarak sağlanacak her türlü katkı için yola çıktık.”

Geçmişte Cogito olarak, 2007’de Üsküdar Paşakapısı Cezaevi’nde 6 kadın mahkûm için yasal izinler alarak bir yazılımcı projesini tamamladık ve içeriden kod üretmelerini sağladık. Aynı şekilde, 2012 yılında Avrupa Birliği fonlarıyla 12 parti ve 12 şirketle iş birliği yaparak 180 kadını rehabilite ettik ve iş hayatına geri dönmelerine yardımcı olduk. Bu başarıları, bireysel hikayelerle pekiştirdik.

Bugün sizlere sunduğumuz proje ile, Cumhuriyet’in 100. yılında, sürdürülebilirlik ve iş gücüne katılım sorunları yaşayan 100 kadın için, belirlediğimiz ve 15 yıldan fazla deneyime sahip kişilerle üç farklı koçluk programını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. “Kariyer Koçluğu”, “Yaşam Koçluğu” ve klinik psikologlarının desteği ile bu programlar, her birine 100 kişinin katılacağı webinar ve 100 kişiye birebir verilecek olan ikişer seanstan oluşuyor.

Her koç, desteklediği kişiyi 4-6 ay boyunca izleyerek ve onlara rehberlik ederek, projenin sürdürülebilirliği sağlayacaktır. Ayrıca, Cogito olarak projenin ana tarafında yer alarak, istihdam amaçlı sahaya yönlendirmeler yapacağız ve nitelikli kişilerin iş hayatındaki engellerini kaldırmaya katkı sağlayacağız.

Deneyimlerimize dayanarak, kadın dostu şirketleri saptadık. IK yöneticileri veya karar vericileri ile iletişim kurarak projemize destek olmalarını hedefliyoruz. Başarıyla tamamlanan projelerin ardından “100 Kadın Dostu” şirkette istihdam etmek için yönlendirme çalışmaları yapacağız.

Projemizin odaklandığı kadın sorunları şunlardır: Deprem etkisi altındaki kişiler, şiddet gören kadınlar, iş yaşamına dahil olmayan ev kadınları, boşanmış ve iş hayatına geri dönmek isteyen kadınlar ve bakım evlerinden serbest bırakılan genç kızlar. Bu kadınlarımıza dokunarak hayatlarına olumlu bir etki yapmayı amaçlıyoruz.

Cogito olarak, kadınların gücüne inanıyor ve bu projeyi Türkiye’nin geleceği için bir adım olarak görüyoruz. Kadınların iş hayatına daha fazla katılımını teşvik etmek, bizim için öncelikli bir hedeftir.

Saygılarımla,

Ahmet Tahan / Cogito İK Kurucusu